Skip NavigationCounty Listings for Split States

Use the County List Search drop-down to see which counties fall within each split state.
Select Your Area:

 • Expand All
 • Collapse All
 • Alameda, CA

 • Alpine, CA

 • Amador, CA

 • Butte, CA

 • Calaveras, CA

 • Colusa, CA

 • Contra Costa, CA

 • Del Norte, CA

 • El Dorado, CA

 • Fresno, CA

 • Glenn, CA

 • Humboldt, CA

 • Inyo, CA

 • Kern, CA

 • Kings, CA

 • Lake, CA

 • Lassen, CA

 • Madera, CA

 • Marin, CA

 • Mariposa, CA

 • Mendocino, CA

 • Merced, CA

 • Modoc, CA

 • Mono, CA

 • Monterey, CA

 • Napa, CA

 • Nevada, CA

 • Placer, CA

 • Plumas, CA

 • Riverside, CA

 • Sacramento, CA

 • San Benito, CA

 • San Bernardino, CA

 • San Francisco, CA

 • San Joaquin, CA

 • San Mateo, CA

 • Santa Clara, CA

 • Santa Cruz, CA

 • Shasta, CA

 • Sierra, CA

 • Siskiyou, CA

 • Solano, CA

 • Sonoma, CA

 • Stanislaus, CA

 • Sutter, CA

 • Tehama, CA

 • Trinity, CA

 • Tulare, CA

 • Tuolumne, CA

 • Yolo, CA

 • Yuba, CA
 • Imperial, CA

 • Los Angeles, CA

 • Orange, CA

 • San Diego, CA

 • San Luis Obispo, CA

 • Santa Barbara, CA

 • Ventura, CA
 • Adair, MO

 • Audrain, MO

 • Barry, MO

 • Barton, MO

 • Bollinger, MO

 • Boone, MO

 • Butler, MO

 • Callaway, MO

 • Camden, MO

 • Cape Girardeau, MO

 • Carter, MO

 • Cedar, MO

 • Chariton, MO

 • Christian, MO

 • Clark, MO

 • Cole, MO

 • Cooper, MO

 • Crawford, MO

 • Dade, MO

 • Dallas, MO

 • Dent, MO

 • Douglas, MO

 • Dunklin, MO

 • Franklin, MO

 • Gasconade, MO

 • Greene, MO

 • Hickory, MO

 • Howard, MO

 • Howell, MO

 • Iron, MO

 • Jasper, MO

 • Jefferson, MO

 • Knox, MO

 • Laclede, MO

 • Lawrence, MO

 • Lewis, MO

 • Lincoln, MO

 • Linn, MO

 • Macon, MO

 • Madison, MO

 • Maries, MO

 • Marion, MO

 • Mcdonald, MO

 • Miller, MO

 • Mississippi, MO

 • Moniteau, MO

 • Monroe, MO

 • Montgomery, MO

 • Morgan, MO

 • New Madrid, MO

 • Newton, MO

 • Oregon, MO

 • Osage, MO

 • Ozark, MO

 • Pemiscot, MO

 • Perry, MO

 • Phelps, MO

 • Pike, MO

 • Polk, MO

 • Pulaski, MO

 • Putnam, MO

 • Ralls, MO

 • Randolph, MO

 • Ripley, MO

 • Schuyler, MO

 • Scotland, MO

 • Scott, MO

 • Shannon, MO

 • Shelby, MO

 • St. Charles, MO

 • St. Francois, MO

 • St. Genevieve, MO

 • St. Louis, MO

 • Stoddard, MO

 • Stone, MO

 • Sullivan, MO

 • Taney, MO

 • Texas, MO

 • Warren, MO

 • Washington, MO

 • Wayne, MO

 • Webster, MO

 • Wright, MO
 • Andrew, MO

 • Atchison, MO

 • Bates, MO

 • Benton, MO

 • Buchanan, MO

 • Caldwell, MO

 • Carroll, MO

 • Cass, MO

 • Clay, MO

 • Clinton, MO

 • Daviess, MO

 • Dekalb, MO

 • Gentry, MO

 • Grundy, MO

 • Harrison, MO

 • Henry, MO

 • Holt, MO

 • Jackson, MO

 • Johnson, MO

 • Lafayette, MO

 • Livingston, MO

 • Mercer, MO

 • Nodaway, MO

 • Pettis, MO

 • Platte, MO

 • Ray, MO

 • Reynolds, MO

 • Saline, MO

 • St. Clair, MO

 • St. Louis City, MO

 • Vernon, MO

 • Worth, MO
 • Bronx, NY

 • Columbia, NY

 • Delaware, NY

 • Dutchess, NY

 • Greene, NY

 • Kings (Brooklyn), NY

 • Nassau, NY

 • New York (Manhattan), NY

 • Orange, NY

 • Putnam, NY

 • Richmond (Staten Island), NY

 • Rockland, NY

 • Suffolk, NY

 • Sullivan, NY

 • Ulster, NY

 • Westchester, NY
 • Albany, NY

 • Allegany, NY

 • Broome, NY

 • Cattaraugus, NY

 • Cayuga, NY

 • Chautauqua, NY

 • Chemung, NY

 • Chenango, NY

 • Clinton, NY

 • Cortland, NY

 • Erie, NY

 • Essex, NY

 • Franklin, NY

 • Fulton, NY

 • Genesee, NY

 • Hamilton, NY

 • Herkimer, NY

 • Jefferson, NY

 • Lewis, NY

 • Livingston, NY

 • Madison, NY

 • Monroe, NY

 • Montgomery, NY

 • Niagara, NY

 • Oneida, NY

 • Onondaga, NY

 • Ontario, NY

 • Orleans, NY

 • Oswego, NY

 • Otsego, NY

 • Rensselaer, NY

 • Saint Lawrence, NY

 • Saratoga, NY

 • Schenectady, NY

 • Schoharie, NY

 • Schuyler, NY

 • Seneca, NY

 • Steuben, NY

 • Tioga, NY

 • Tompkins, NY

 • Warren, NY

 • Washington, NY

 • Wayne, NY

 • Wyoming, NY

 • Yates, NY
www