EMBOSS-Lite - Sequence Comparison

GCG EMBOSS-Lite - Sequence Comparison


Upload a Sequence 1 from a local File

OR Paste Sequence 1 into this box (see format options)


Upload a Sequence 2 from a local File

OR Paste Sequence 2 into this box (see format options)


Program to run: Show Program Options


Emboss Help Pages on:
Needle | Water | Dottup | Stretcher | Supermatcher


| Home | EMBOSS-Lite| DNA Tools | Protein Tools | Comparison Tools |
Test Sequence: (Cut&Paste ALL the green text)
>BACBRNA
CTGGAAAACGTCACATTGCTTCCGCATATCGGGTCAGCAACGGCTAAAATCCGCTTGAATATGTTCACAC
AAGCCGCTCAAAACATGATTGACGCCGTATACGGAAGAACGCCGAAAAACCTTACTAAGGAATTTCAATA
AGAAGAAAAATCCCGGTTGGTTCAGCCGGGGTTTATTTTTCGCTAGATAAAAAGTACTATTTTTAAATTC
TTTCTATTCCTTTCTTTCGTTGCTGATACAATGAAAAGGAATCAGCTTCACATGATGAAAATGGGAGGTA
TTGCTTTGAAAAAACGATTATCGTGGATTTCCGTTTGTTTACTGGTGCTTGTCTCCGCGGCGGGGATGCT
GTTTTCAACAGCTGCCAAAACGGAAACATCTTCTCACAAGGCACACACAGAAGCACAGGTTATCAACACG
TTTGACGGGGTTGCGGATTATCTTCAGACATATCATAAGCTACCTGATAATTACATTACAAAATCAGAAG
CACAAGCCCTCGGCTGGGTGGCATCAAAAGGGAACCTTGCAGACGTCGCTCCGGGGAAAAGCATCGGCGG
AGACATCTTCTCAAACAGGGAAGGCAAACTCCCGGGCAAAAGCGGACGAACATGGCGTGAAGCGGATATT
AACTATACATCAGGCTTCAGAAATTCAGACCGGATTCTTTACTCAAGCGACTGGCTGATTTACAAAACAA
CGGACCATTATCAGACCTTTACAAAAATCAGATAACGAAAAAAACGGCTTCCCTGCGGAGGCCGTTTTTT
TCAGCTTTACATAAAGTGTGTAATAAATTTTTCTTCAAACTCTGATCGGTCAATTTCACTTT

GCG EMBOSS-Lite - Peter_FitzGerald@nih.gov
National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland 20892